Visie

Het schooleigen opvoedingsprojest

L

E

V

E

N

S

B

L

I

J

 

Welkom beste ouders, welkom aan ieder kind

Levensblij, onze katholieke school, staat open voor alle kinderen. Zowel kleuters als kinderen uit de lagere school met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Ook kinderen met een meervoudige beperking en kinderen met autismespectrumstoornissen.

 

 

 

Er staat een enthousiast team van ervaren leerkrachten en paramedici klaar om  te zorgen dat de kinderen zich goed mogen voelen, dat ze blij naar school komen.

 

 

 

Vanuit de eigen mogelijkheden wordt er via differentiatie, individualisatie en functionele therapie gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid van ieder kind.

 

 

 

Een beleefschool, een school waar we tijd maken om te exploreren, te experimenteren. Op een concrete manier proberen we elke dag opnieuw de mogelijkheden en vaardigheden van elk kind te ontwikkelen.

 

 

 

Naast deze beleefschool opteren we in Levensblij om een kleinschalige school te zijn met een warme, huiselijke sfeer waar de  kinderen zich geborgen en veilig voelen en zich zo maximaal kunnen ontplooien.

 

 

 

Samen ‘zorg’ dragen voor onze kinderen. Samen met de ouders, externe diensten zoals het revalidatiecentrum, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), de thuisbegeleiding, streven we naar een hechte schoolgemeenschap.

 

 

 

Binnen onze werking hebben wij oog voor elke vorm van communicatie, zowel verbale als non-verbale.

 

 

 

Levensblij gaat uit van de mogelijkheden en talenten van de kinderen om zo te komen tot een totale ontwikkeling met positief zelfbeeld. Vanuit wederzijds respect, betrokkenheid, welbevinden en verbondenheid kan dit waargemaakt worden.

 

 

 

“Ik voel me goed” is ons uitgangspunt!

 

 

 

Jij hoort erbij!

© 2016  Piet Becaus voor kbo Levensblij

055 31 37 38   /   info.kbolevensblij@kbonet.be  /  Galgestraat 2, 9700 Oudenaarde