top of page

Onze welgemeende dank

Café President

cafe president.PNG

Aan café De President voor het verkopen van chips in het kader van Music for Life en het schenken van de opbrengst, waarmee we aangepast meubilair voor onze kinderen konden kopen.

Aan het Air Traffic Control Center in Semmerzake, die de opbrengst van de tombola ter gelegenheid van het jaarlijkse feest van Sint-Elooi aan onze school schonk. Daarmee breiden we onze eet-o-theek uit (met daarin aangepast eetgerei voor onze leerlingen) en kunnen we de schoolreis dit schooljaar grotendeels betalen!

Aan Yacura, zusterfirma van Raepsaet Product Design, voor het schenken van een mooi bedrag dat zal gebruikt worden om de schoolreis van dit schooljaar deels mee te bekostigen. 

Aan de 24 uren van Oudenaarde, die met hun sponsoring ervoor zorgen dat we de nieuwe turnzaal in de Galgestraat kunnen voorzien van sportmateriaal!

Aan AAROVA, voor de hulp bij het afwerken van onze verbouwing en nieuwbouw!

Aan de vzw Levensblij die tussenkomt in de kosten voor didactisch materiaal, feesten op school, schoolbehoeften en sportactiviteiten!

Aan Louis De Clercq, oud-directeur van de school, die met een duivenverkoop zorgde dat we de nieuwe speelplaats in de Galgestraat kunnen inrichten met mooie speeltuigen!

Aan The Black-Yellow Bears, die met de opbrengst van hun fietstocht activiteiten, leeruitstappen en didactisch materiaal sponsoren!

Aan Kiwanis Universus Oudenaarde, voor de aankoop van een blijfstoel in de klas van de Berenboot!

Aan Davidsfonds Oudenaarde, voor de tussenkomst in de kosten van de busrit van de schoolreis!

Aan de 24 uren van Oudenaarde, die met hun sponsoring ervoor zorgen dat we de nieuwe turnzaal in de Galgestraat kunnen voorzien van sportmateriaal!

Aan het Wit-Gele Kruis Oudenaarde, die met de opbrengst van hun kerstmarkt tussenkomen in het aankopen van een nieuwe elektrische hoog-laagtafel!

Aan het Social and Mental Health Care Committee van de Cortina-group voor de tussenkomst in het aankopen van een nieuwe elektrische hoog-laagtafel!

Aan Patrick, voor het schenken van rugzakken voor onze kinderen!

Aan Inclusie Vlaanderen, voor het op zich nemen van de kosten van onze kerstactiviteit met ouders en kinderen!

Aan Wings for Children vzw, om aan onze oudste kinderen een gratis vlucht boven Antwerpen te schenken!

Aan de Vreese Logistic, voor het vervoer van een volle vrachtwagenlading bosklasmateriaal naar en van Maasmechelen!

Aan AAROVA, voor de hulp bij het afwerken van onze verbouwing en nieuwbouw!

Aan Marino Foubert en Paul Castelein, voor het schenken van de opbrengst van de fuif aan de school om de kosten van de schoolreis te drukken!

bottom of page