top of page

Kinesitherapie

Visie omtrent 'bewegen op school'

Katrien Saerens en Liselotte Eggermont

Bewegen draagt bij in de harmonieuze ontwikkeling van de kinderen en tot het ontdekken en toepassen van een actieve, sportieve levenshouding en vrijetijdsbesteding.

 

 • Binnen de bewegingsopvoeding geven we de kinderen kansen om zoveel mogelijk te bewegen, elk binnen zijn/haar specifieke mogelijkheden. Elk individu moet betrokken zijn en zich goed voelen.

 • Binnen de bewegingsopvoeding brengen we de kinderen zoveel mogelijk grootmotorische bewegingsvaardigheden bij.

 • Binnen de bewegingsopvoeding richten we de kinderen naar een gezonde en zinvolle vrijetijdsbesteding.

 • Binnen de bewegingsopvoeding heeft de leerling aandacht voor zichzelf, de andere en de omgeving. Leerlingen worden gestimuleerd om samen te werken, rekening te houden met elkaar, elkaar te helpen en elkaar te waarderen. Hierbij is leren omgaan met winnen en verliezen belangrijk.

 • Binnen de kinesitherapie is er aandacht voor de psychomotorische ontwikkeling met accent op grootmotorische vaardigheden. Verder wordt er aandacht besteed aan neurologische en orthopedische problematiek.

   

   

   

   

   

   

   

   

Bewegingsopvoeding en kinesitherapie vinden in het trainen van de grootmotorische vaardigheden hun gemeenschappelijk raakpunt .
Overleg en een intensieve samenwerking is dan ook evident

bottom of page