Kinderverzorging

Visie kinderverzorging Levensblij

                         

                                                               

De Vogelaere Marleen

 

 

  • Leerkrachten ondersteunen binnen en buiten de klas

  • Individuele momenten voorzien voor drukke, zwakke en minder mobiele kinderen

  • Liefde, veiligheid en geborgenheid bieden aan alle kinderen

  • Oog hebben voor alle kinderen

  • Alert zijn voor kinderen met diabetes, koorts, luizen,…

  • Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid

  • Verzorgen van sessies in het snoezellokaal voor een groep kinderen

  • Verzorgen van individuele basale stimulatie voor kinderen die daar nood aan hebben