top of page

Kinderverzorging

Visie kinderverzorging Levensblij

                         

                                                               

De Vogelaere Marleen

 

 

 • Leerkrachten ondersteunen binnen en buiten de klas

 • Individuele momenten voorzien voor drukke, zwakke en minder mobiele kinderen

 • Liefde, veiligheid en geborgenheid bieden aan alle kinderen

 • Oog hebben voor alle kinderen

 • Alert zijn voor kinderen met diabetes, koorts, luizen,…

 • Kinderen stimuleren in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid

 • Verzorgen van sessies in het snoezellokaal voor een groep kinderen

 • Verzorgen van individuele basale stimulatie voor kinderen die daar nood aan hebben

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page