top of page

Ergotherapie

Visie ergotherapie Levensblij

                         

                                                               

Van luchene Marijke en Vanderheyden Annelie                            

 

Ergotherapeuten maken deel uit van het schoolteam. Ook wij nemen onze verantwoordelijkheid in het houden van toezichten, maken deel uit van werkgroepen, stellen uurroosters op, voeren organisatorische of administratieve taken uit, stellen het groepswerkplan mee op en organiseren activiteiten.

 

 

 

 

 

Ergotherapeuten werken mee aan het organiseren van een stimulerende leeromgeving voor alle kinderen in de groep. Door onze kennis kunnen wij een meerwaarde zijn bij het aanleren van specifieke vaardigheden binnen het klasgebeuren en dit op alle ontwikkelingsdomeinen.

Zowel het aanleren van vaardigheden als het monitoren van de ontwikkeling behoren tot ons takenpakket.

Meewerken aan de ontwikkeling van leerlijnen kan zorgen voor een betere afstemming tussen klasaanbod en therapeutisch aanbod.

 

 

Ergotherapeuten vertrekken steeds vanuit een holistische visie. Dit wil zeggen dat wij kijken naar het kind met al zijn mogelijkheden en beperkingen, rekening houdend met alle facetten van zijn of haar mens-zijn.

 

Ons uiteindelijk doel is dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij.

 

 

Op basis van anamnese, observaties, screening en/ of testing en overleg met het team wordt een ergotherapieplan opgesteld. Ook ouders hebben mogelijks hun inbreng.

Om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken wordt al dan niet gekozen voor individuele of groepstherapie.

Na het aanleren van vaardigheden tijdens individuele therapieën maken we indien nodig de transfer naar de klas en later ook naar de maatschappij. Eventuele tips worden naar huis meegegeven om de transfer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Regelmatige evaluatie met het team is een must.

1. individuele therapie

 

     Deze therapie wordt voorzien voor kinderen die om  diverse redenen het beste individueel benaderd worden of voor kinderen die                  binnen de drukte van  het klasgebeuren niet komen tot het aanleren van nieuwe vaardigheden.

 

2. geïntegreerd werken

 

     Hierbij zal de therapeut, vanuit de noden die hij/zij onderkent bij een groep van leerlingen, een aanbod voorzien voor deze groep.                De leerkracht neemt deel aan de activiteit en begeleidt mee.

     Deze manier van werken kan voor verschillende doelen aangewezen zijn.

     Geïntegreerd werken biedt als voordeel dat we met onze beperkte tijd meer kinderen bereiken. Ook verloopt de transfer naar het                 klasgebeuren vlotter. Eveneens zien wij als voordeel dat de leerkracht de visie van de therapeut ervaart en zelf vaardiger wordt.

     Ook kan de leerkracht en therapeut afzonderlijk een groep begeleiden, dit wanneer het niveauverschil tussen beide groepen te groot            is.

 

3. groepsondersteunend werken

 

     Hier staan de onderwijskundige doelen en niet de therapeutische doelen voorop. Vooral de leerkracht plant de activiteit en leidt deze.            Wij therapeuten gaan ondersteunen vanuit onze specifieke kennis. Deze hulp kan verschillende vormen aannemen.  Ondersteunen                ijdens de activiteit, organiseren van een parallelle niveaugroep, aanbieden van differentiatieoefeningen,…

 

Het kiezen van een bepaalde werkvorm hangt af van verschillende factoren, gaande van de individuele noden van het kind tot organisatorische redenen binnen een klas.

Ons hoofddoel is echter steeds het nastreven van een optimale ontwikkeling van elk kind op alle ontwikkelingsdomeinen.

bottom of page